Rapporter

Oikos-rapporter er en rapportserie utgitt av Oikos med faglig innhold om økologisk landbruk og mat.

Rapportene kan bestilles fra Oikos ved å sende en epost til info@oikos.no.


Oikosrapport nr 1-2010: Økologisk jordbruk og klima

I hvilken grad kan økologisk jordbruk, eller metoder innen dette, bidra til å redusere dagens klimagassutslipp? En vurdering av potensial og begrensninger for reduksjon av jordbruksrelaterte klimagassutslipp. Forfatter: Berit Swensen.

Pris: 50 kr