Veien videre

Hva kan kommunene gjøre for å videreutvikle økologisk produksjon og salg av økologiske varer?
  • Informere om at økologisk melk for barnehager er like billig som vanlig melk gjennom Skolemelkordningen
  • Etterspørre økologisk melk i ¼-liters kartonger for skoleelever til administrasjonen i Skolemelk-ordningen.
  • Sette krav til institusjoner, kantiner og storkjøkken i kommunen om økologisk matandel, for eksempel minimum 10 økologiske standardprodukter, 20 % av maten økologisk eller lignende.
  • Legge opp til informasjon og kurs for kjøkkenansatte for å lære om økologisk mat, tilgang, tilberedning osv.
  • Informere og stimulere til videre omlegging av landbruksarealet i kommunen til økologisk drift. Se dette i sammenheng med turisme og næringsutvikling.
  • Bidra til økt kunnskap blant ansatte og befolkningen i kommunen om økologisk landbruk.