Argumenter for økologisk landbruk

Mange gode grunner taler for et økologisk landbruk. Med rette blir økologisk landbruk stadig mer verdsatt og anerkjent blant forbrukere og samfunnet som en framtidsrettet landbruksmetode.

Argumentene i denne argumentlista som Oikos har satt sammen, bygger på forskningsresultat, regelverk og retningslinjer som gjelder for økologisk produksjon.


Flere argumenter, kildehenvisninger og lenker finnes tilgjengelig på:
www.agropub.no/index.gan?id=7588


>> Last ned hele argumentlista som pdf


Mer næringsstoffer med økologisk mat

Vær på den trygge siden med økologisk mat

Økologisk landbruk bruker ikke GMO

Fugler trives på økologisk dyrket mark

Økologisk landbruk gir flere nyttedyr

Bedre dyrevelferd

Økologisk landbruk tar vare på matjorda

Tar vare på grunnvann og vassdrag

Bruker mindre energi og ikke-fornybare ressurser

Reduserte utslipp av klimagasser

Er det virkelig økologisk?

Økt global matsikkerhet

Flere argumenter, kildehenvisninger og lenker finnes tilgjengelig på:
www.agropub.no/index.gan?id=7588


Denne argumentlista er utarbeidet av Oikos. Kontaktperson: Jon Magne Holten, jon.magne@oikos.no.


>> Last ned hele argumentlista som pdf


Lenker og videre lesning
>> 90 Argumente für den Biolandbau (FiBL 2007 - på tysk)
>> Arguments in Favor of Organic Agriculture (IFOAM - på engelsk)