Markedssituasjonen for økologisk produksjon

På denne siden finner du markedsdata, nyhetsarkiv og de viktigste rapportene om det økologiske markedet i Norge.

Regjeringen har satt målet at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. I 2009 sto økologisk for cirka 1 % av den totale omsetningen av matvarer i Norge. Tidligere år har økomarkedet vært i kraftig vekst, men etter flere år med over 25 % vekst, viser en rapport fra The Nielsen Company en vekst på kun 7,6 % i 2009. Det er grunn til å tro at når finanskrisen er over, vil veksten igjen skyte til værs, men det er ingen tvil om at det trengs målrettet markedsaktiviteter for å oppnå målet om 15 % i 2020. 

 

 

Oikos vurdering av markedssituasjonen

Oikos har systematisk samlet in data fra butikkene over flere år. Prosjektet "Økodemo-i-butikk" har blant annet fylt en viktig funksjon som informasjonskanal for innspill fra sisteleddet, kundene og butikken, til leddene bakover i verdikjeden. Man har kunnet konstatere og dokumentere mange utfordringer på produktets vei fra produsent til kunde. I en situasjon hvor man fra utsiden tidvis har fått inntrykk av at det manglet et marked for disse produktene, har aktiviteten i butikk vist at det motsatte ofte har vært tilfelle: Det har manglet et reelt tilbud til kundene.

Kort fortalt kan man si at man har identifisert tre kriterier som er kritiske i forhold til å videreutvikle det økologiske markedet.

 

 

Oikos jobber for å hjelpe markedsaktørene oppnå alle tre kriterier.

 

Økologiske nøkkeltall for 2010

De siste offisielle tallene fra økologisk omsetning i Norge finnes i Statens Landbruksforvaltning sin rapport for 2010 utgitt 21.03.2011 og der Elin Røsnes er ansvarlig.

Tar en med omsetning i dagligvarehandel og faghandel og andre salgskanaler er summen 1 199,4 millioner. Dersom en kutter ut alternativ omsetning (storkjøkken, hoteller, forsvaret, Bondens Marked, spesialbutikker) og ser på dagligvare og faghandel er tallene for 2010 978 mill mot 994,6 i 2009. Dette utgjør henholdsvis 1,0 % av total omsetning i 2010 mot 1,1 % i 2011.
Det er på arealomlegging at Norge har passert 5 % og ligger nå på 5,7% når en tar med areal under omlegging.

Ser en på tabell for økologisk omsetning av varer i Europa med tall fra 2009 kommer Norge på 12 plass med 23,7 Euro per hode (totalt 113,9 mill E), Danmark på topp med 138,6 E (totalt 765 mill E), Sveits på andre med 131,5 per holde (totalt 1023 E), Østerrike på tredje med 103,8 per holde (totalt 867,6 mill E). Sverige på 9.plass med 75,4 E per hode (totalt 697,9 mill E), Finnland på 14.plass med 14,1 E per hode (totalt 75,4 mill E).

Denne tabellen finnes side 115 i SLF sin rapport og viser også andel økosalget har av totalsalget. Danmark 7,2 %, Sverige 4,0 % og Norge 1,3 % - disse tallene er fra statistikk for 2009.

 

 

Se også: rapporter, nyhetsarkiv, handlingsplan