Handlingsplan økologisk produksjon og forbruk

Her er informasjon om Landbruks-og matdepartementets Handlingsplan for å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i 2020.

 

Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. Videre sier Regjeringserklæringen at Norge henger etter andre land når det gjelder tilgjengelighet til økologiske varer overfor forbrukerne, og at regjeringen vil styrke dette området. Regjeringen ønsker at det offentlige går foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale standarder. (tatt fra LMD sine hjemmesider)

 

Produksjon og omsetning av økologisk på 15 prosent skulle opprinelig oppnås innen 2015, men dette ble utsatt til 2020 i oktober 2009.

 

Les handlingsplanen her: Økonomisk, agronomisk- økologisk!

 

Det finnes også regionale handlingsplaner utarbeidet av fylkesmannen, det er en oversikt over disse på SLFs sider.