Markedstall for økologisk produksjon og omsetning

Statens landbruksforvaltning (SLF) lager hvert halvår en rapport om status for økologisk produksjon og omsetning i Norge. Rapportene blir gitt ut i mars og september, rapporten for andre halvår (utgitt i mars) er mer utfyllende enn for første halvår og ser på utviklingen gjennom året.

 

 

Linker til utgitte rapporter:

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 1. halvår 2009

 

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2008

 

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 1. halvår 2008

 

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2007

 

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 1. halvår 2007

 

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2006

 

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 1. halvår 2006

 

Eldre rapporter finner du ved å søke i SLFs publikasjoner om økologisk landbruk

 

 

Debio samler hvert år den viktigste statistikken i et hefte som forteller om utviklingen i norsk økologisk produksjon. Se blant annet hvordan antall godkjenninger og mengde økologisk dyrket areal har utviklet seg de siste årene.

 

Statistikkhefte 2008

 

Statistikkhefte 2007