Handlingsplan for reduksjon av sprøytemiddel

Her er informasjon om Landbruk og Matdepartementet sin Handlingsplan for reduksjon av sprøytmiddel (de kaller det plantevern) og Oikos sine reaksjoner på denne.

LMDs handlingsplan for reduksjon av sprøytemddel

Handlingsplanen til LMD for 2010 for reduksjon av sprøytemiddel finner du her

Oikos sine merknader til Handlingsplanen finner du dels i temaene under

- Mattilsynet underslår viktig giftinformasjon - her

- Hobbygift kjøpes av alle - her

- Giftspredning via SMS - her

- Bioforsk svarer på kritik av VIPS - her

 

Ønsker du tilgang til Oikoshøringssvar til forslag til handlingsplan og vurdering av endelig handlingsplan når det gjelder sprøytemidler så send en mail til reidar@oikos.no

 

Prosjekter som har fått støtte for reuksjon av sprøytemiddel finner du oversikt over her