Sprøytemiddelrester

Det norske Mattilsynet tar prøver av norske og importerte råvarer hvert år. Tall fra 2007 viser at i de 1423 analyserte prøvene, det ble funnet 117 ulike sprøytemidler i råvarene. 32 av prøvene viste nivåer over MRL (maximum residue level), altså grenseverdien som er satt for at restene av sprøytemidler i matvarene ikke skal være skadelig.

I prøvene av all frukt og bær ble det funnet sprøytemiddelrester i 67 % av tilfellene og i norske frukt og bær var det 57 %. Forsker Grete Lene Serikstad ved Bioforsk Økologisk mener at utviklingen går feil vei. Hun referer til PAN Europe som har skrevet at det blir mer og mer sprøytemiddelrester i matvarer i EU. Det har vært en økning på 20 % de siste 5 årene og 49 % av frukt, grønnsaker og ulike typer korn inneholder sprøytemiddelrester i EU.

I forhold til omsetning testes økologisk mat ti ganger oftere for sprøytemiddelrester enn konvensjonell mat. Mens det i konvensjonell frukt og grønt, blir funnet rester i over halvparten av alle prøvene, ble det i 2008 funnet sprøytemiddelrester i kun 2 prøver på økologisk frukt og grønt av totalt over 150 prøver. Begge prøvene var lang under grensenivå satt for konvensjonell mat, men dog et brudd på økologiforskriften og tiltak i forhold til dette ble iverksatt.

Kilder:

Rapport 2007

Rapport 2008

Rapport 2009

Juli 2009: Rapport fra Mattilsynet om sprøytemiddelrester i jordbær finner du her

Juni-august 2009: Sprøytemiddelrester i norskproduserte bær

Desember 2009: Rapport fra Mattilsynet om sprøytemiddelrester i importerte varer finner du her

 

Se egen oversikt om

LMDs handlingsplan for reduksjon av sprøytemiddel og Oikos reaksjon på den.