Salget av økologisk frukt & grønt i Norge

Første halvår i 2010 ble det solgt økologiske grønnsaker for 89,4 millioner kroner og økologisk frukt, bær og nøtter for 25,5 millioner kroner, til sammen brukte nordmenn 114,9 millioner kroner på økologisk frukt og grønnsaker! Dessverre er dette likevel kun en liten del av det totale forbruket, det er derfor et stort potensial for vekst og et stort behov for å sette fokus på økologisk frukt og grønt.

Økologiske pærer har liten markedsandel. Foto: Knut Vebjørnsen

 

Liten markedsandel

I følge Statens Landbruksforvaltning (SLF) økte omsetningen av økologiske grønnsaker, inkludert poteter, i verdi, men falt i volum i første halvår 2010 sammenliknet med andre halvår 2009. For økologisk frukt, bær og nøtter har omsetningsutviklingen vært motsatt, første halvår 2010 falt omsetningen i verdi, men økte i volum.

Økologiske grønnsaker utgjør kun 2 % av alle grønnsakene vi kjøper. Økologisk frukt, bær og nøtter har en markedsandel på 0,6 %.  

 

Les hele rapporten fra SLF.

 

 

Størst markedsandel har økologisk barnemat, økologiske grønnsaker ligger på tredjeplass med 2 %. Graf: SLF

Nedgang i salget

SLF mener at nedgangen i slaget skyldes at forbrukerne er mer og mer prisbevisste og konkurransen fra billige konvensjonelle varer er hard. Rapporten melder også at aktørene opplever at dersom et produkt blir borte fra hyllene i en periode, tar det lang tid å få det inn i omsetning igjen.  Det er derfor viktig å synliggjøre at forbrukere ønsker et minimum av økologisk frukt og grønt i alle butikker.

 

Salget skal særlig ha gått ned i de butikkene som ikke satser spesielt på økologisk. Butikker som er gode på økologiske produkter selger forholdsvis godt, men også disse merker at kundene nå er mer prisbevisste og i større grad enn tidligere velger vare ut fra pris. Det er fortsatt et meget stort prisfokus i butikkene på frukt og grønt, og det er hard priskonkurranse mellom de store kjedene.

 

Hvordan skal vi få økt salget?

SLF mener at en forutsetning for å lykkes er forbrukere som etterspør produktene. Flere grønnsaksgrossister mener at dersom kundene opplever en merverdi ved å kjøpe økologisk, er de også villige til å betale. Prisene kan allikevel ikke være for høye, de må tilpasses markedet for øvrig.

 

Oikos - Økologisk Norge mener at markedsaktørene må markedsføre varene sine og synliggjøre merverdien for kundene. I tillegg mener vi at det er nødvendig at forbrukere i større grad stiller krav til butikkene og bruker positiv forbrukermakt for at markedet skal kunne vokse. 

 

Hva mener du?

 

Økologiske grønnsaker går unna på torgsalg, men hvordan skal vi øke omsetning på landsbasis? Foto: Knut Vebjørnsen