Økologisk mat - ren nytelse

Her finner du informasjon om hva økologisk mat er og om hva som kjennertegner ulike økologiske produkter. I tillegg kan du laste ned faktaark om økologisk mat og finne linker til sider med mer informasjon.

Økologisk hele veien fra jord til bord

Det er ikke nok for et produkt at råvaren kommer fra en økologisk gård. All bearbeiding og tilsetning må også skje etter reglene for økologisk produksjon. Det betyr blant annet at det er svært strenge krav til hva man kan tilsette en økologisk varer. Kun 10 % av de tilsetningsstoffene som man kan tilsette i konvensjonell mat, er tillatt i økologisk mat.  Alt av kjemiske farge og smak, samt de fleste konserveringsmiddel er forbudt i økologisk mat. 

 

Ø-merket er din garanti 

Begrepet "økologisk" er beskyttet for alle landbruksprodukter, hvilket vil si at ingen har lov til å kalle sine produkter for økologiske, hvis de ikke har fått produksjonen, produktene og bearbeidingen godkjent av Debio eller av et tilsvarende utenlandsk kontrollorgan.

 

Debiomerket, ofte kalt ø-merket, er den synlige garantien for at kontrollen er gjennomført og at produktet er blitt produsert etter de regler som gjelder i økologiforskriften. Se derfor etter ø-merket når du skal handle økologiske matvarer.

gammelt Ø-merke

Debios gamle ø-merke (grønn ø på gul bakgrunn) vil bli erstattet av det nye ø-merket (stilisert ø) innen juli 2010.

 

Fakta om økologiske produkter

 

Økologisk mat og helse

Vil du lese mer om helseaspekter knyttet til økologisk mat og produksjon, kan du gå hit 

Økologisk handleguide

Vil du vite mer om hva slags varer som finnes og hvor du kan finne dem, kan du sjekke vår handleguide  

 

Hvorfor økologisk?

Velger du et økologisk produkt, får du ikke bare et produkt som smaker godt, men som gjør godt også. I økologisk landbruk betrakter man naturen som en helhet, hvor samspillet og balansen mellom jord, planter, dyr og mennesker er svært viktig. Derfor tar man spesielle hensyn til miljø, renhet og kvalitet gjennom hele produksjonen, fra jord til bord.

Kjøtt

Alle økologiske husdyr skal leve under forhold som stemmer mest mulig med deres naturlige adferd og behov. Derfor skal alle økologiske dyr, til og med griser og høner, få gå ute i frisk luft. Hvis det er møkkavær kan dyrene velge å bli inne, akkurat som deg.  De får økologisk fôr, som sammen med gode plassforhold både ute og inne, gjør dyrene sunne og gir dem et godt immunforsvar.

 

Melkeprodukter

Alle mødre vet at alt man spiser går rett i melka. Den økologiske kua spiser mye økologisk grovfôr og er ofte ute på beite. Dette gir sunn og frisk melk med gunstige fettstoffer som omega 3 og CLA, i tillegg til E-vitamin, kalsium og proteiner. Spesielt på sommeren ser man store ernæringsmessige forskjeller mellom økologisk og konvensjonell melk. Mye av denne forskjellen kan man forklare med den store andelen beite i økologisk melkeproduksjon.

 

Fakta om økologisk melk

 

Mel og brød

Bare naturlig gjødsel gir rent mel i posen. For å dyrke korn uten kunstgjødsel og kjemisk-syntestiske sprøytemidler, bruker bonden vekstskifte og naturlig gjødsling for å tilføre jorda næring. Man veksler eksempelvis mellom å dyrke ulike typer korn, kløvereng og erter. På den måten gjødsler man jorda samtidig som man gjør det vanskelig for skadedyr, ugress og sopp å få fotfeste. Vekstskiftet er også bra for insektene og fuglene som lever i kulturlandskapet. Sprøytemidler og konvensjonelle dyrkingsmetoder bryter ned det biologiske mangfoldet av planter og dyr. Undersøkelser viser at det finnes flere fugle-, plante- og insektsarter på økologiske jorder.

 

Fakta om økologisk korn

 

 

Frukt

Økologisk frukt er en liten luksus i seg selv, proppfull av god smak, vitaminer og antioksidanter. Økologisk frukt sprøytes ikke med soppmidler og kjemiske insektmidler, og det er ikke lov å bruke voks og andre midler til behandling av overflaten ved lagring. Frukten har et naturlig utseende og man kan trygt bruke skallet av for eksempel sitron i maten.

Økologisk frukt inneholder ofte mer antioksidanter fordi frukten må bygge opp sitt eget immunforsvar mot angrep fra skadedyr og sykdommer som forekommer i et naturlig økosystem. I konvensjonell drift bruker man sprøytemidler for å unngå sykdommer og drepe disse skadedyrene. 

 

Fakta om økologiske epler

 

 

Grønnsaker

Å velge økologiske grønnsaker betyr å minimere risikoen for mat med rester av sprøytemidler.

Økologiske grønnsaker dyrkes alltid i ekte jord, eller i blandinger av torv og kompost. Da de gjødsles mindre enn konvensjonelle grønnsakene, bruker de litt lengre tid på å modne. Til gjengjeld inneholder de mindre vann, og man får mer næring per kilo. Flere undersøkelser viser at økologiske grønnsaker har et høyere innhold av antioksidanter, tørrstoffer, C-vitaminer, mineraler og kostfibre, i tillegg til fravær av sprøytemiddelrester.Kanskje det er derfor de pleier å smake så godt?

 

Fakta om økologisk gulrot

 

 

Egg

Betegnelsen "frittgående høner" brukes om høner som går fritt, men kun innendørs, i motsetning til økologiske høner som får gå ute så mye de vil. Inne får hønene mulighet til å flakse med vingene i motsetning til burhøns som ikke har plass til det. De får også sandbade for å pleie fjærdrakten, sove på en vagle, legge egg i et rede, og om natten skal det være mørkt slik at de får hvile. Dyrefôret er selvsagt økologisk.

 

Fakta om økologisk egg og kylling

 

Fakta om økologisk høner, frittgående og burhøns

 

Kaffe og te

Velg økologisk kaffe og te hvis du vil gi land i Sør mulighet til å utvikle et miljøvennlig landbruk. Mange fattige land har store problemer med jorderosjon og forgiftet drikkevann. Hver eneste pakke med økologisk kaffe og te er med på å minske disse problemene.

 

Fakta om effekten av kjemiske sprøytemidler


Brosjyren "Hvorfor økologisk?" kan du laste ned ved å trykke her.
Denne kan du også bestille ved å sende en e-post til info@oikos.no