Årets Meitemark

Årets meitemark” er en hederspris som deles ut en gang i året av Oikos - Økologisk Norge. Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge. Den eller de som tildeles “Årets meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme. Det stilles som krav at verdige kandidater av “Årets meitemark” helhjertet må gå inn for å øke meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge. Dette kan gjøres på flere ulike måter:

- Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.
- Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarksgjødsel.

Kort sagt, initaitivet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Initiativ som settes i verk for å løse aktuelle problemer for deretter å avslutte kan ikke tas i betrakning selv om det/de ellers oppfyller kravene som er satt i disse statutter.

Årets Meitemark-vinnere

2011 Olav Jønsi

2010 Gjermund Stormoen

2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli
2008 Karl og Petra Grude
2007 Helge Christie og Anders Vatn
2006 Grete Lene Serikstad
2005 Einar Grepperud og Emil Mohr
2004 Erna og Trygve Sund
2003 Vinjar Tufte
2002 Ella Sandnes
2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg
2000 Pascale Baudonnel
1999 Thomas Cottis
1998 Christian Zurbuchen
1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)
1996 Kristian Ormset
1995 Johan Ellingsen
1994 Sissel Hansen
1993 Kåre Torvik
1992 Vidar Rune Synnevåg