Hva er Oikos - Økologisk Norge?

Oikos- Økologisk Norge er en medlemsorganisasjon for alle som har interesse for økologisk landbruk og økologiske produkter.

Ordet oikos kommer fra gresk og betyr hushold. Det er opphavet til ordet økologi - læren om naturens hushold og ordet økonomi - forvaltningen av husholdet.


De tre tidligere organisasjonene Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), Norsk Økologisk Urtelag (NØU) og Økoprodusentane bestemte seg for å bli èn ny, samlet organisasjon, og slo seg derfor sammen i september 2000. 

Oikos - Økologisk Norge har hovedkontor i Engebrets vei 3, på Hoff i Oslo. Vi gir ut magasinet Ren Mat fem ganger i året. Landet er delt inn i åtte regioner med hvert sitt regionlag, innenfor regionlagenes område kan det finnes flere lokallag, forbrukergrupper og faglag. I tillegg har organisasjonen utvalg og faggrupper.

Hvert lokal- og regionlag kan sende representanter til landsmøtet, der landsstyret blir valgt.
På region- og lokallagsnivå har alle medlemmer i området mulighet til å stille på årsmøtet, samt velges inn i styret.

For mer informasjon om organisasjonen, region- og lokallagene, forbrukergrupper, faglag, utvalg/faggrupper, m.m, se under Oikos i toppmargen lengst til venstre.

Annet
Landsmøtedeltakere sammen med Arne Brimi i Lom, mars 2006.