Æresmedlem

Sigmund Kvaløy Setreng utnevnt til æresmedlem i Oikos - Økologisk Norge


Landsmøtet i Oikos 11.-13.juni 2004 vedtok å utnevne Sigmund Kvaløy Setreng til Oikos` første æresmedlem. Æresmedlemskapet ble overrakt på Kvaløy Setrengs 70-årsdag i Trondheim i september.

Sigmund Kvaløy Setreng er ruvende skikkelse innenfor den norske økologibevegelsen. Også internasjonalt har han gjort seg bemerket med sitt mangeårige arbeid for å utvikle og promotere en økofilosofisk tilnærming til våre dagers stadig mer industrialiserte samfunn og miljøødeleggelser. Han har sammen med bl.a. professor Arne Næss utviklet et begrepsapparat som kobler økonomi, samfunnsvitenskap og miljøforståelse til en økologisk helhet.

Kvaløy Setreng har gitt mange en viktig oppdagelse gjennom sin drøfting av forskjellen mellom det kompliserte (som menneskeskapt industri, høyteknologi, maskiner, organisasjonshierarki etc.) og det komplekse (organiske system som natur, dyr, naturlige smågrupper av mennesker, musikk, orkester etc.). Hans utrettelige kamp for å forsvare de små og naturlige produksjonssystemenes rett til å overleve, har nok gitt han både venner og fiender opp igjennom årene.

Sigmund Kvaløy Setreng har gjort seg bemerket ved å praktisere en økofilosofisk forståelse av aktuelle og problemfylte samfunnsspørsmål som olje kontra fisk, biologisk forurensing av ballastvann fra internasjonal skipsfart samt genmanipulering innen matsektoren og andre sektorer. Han har også stått på barrikadene i miljøkamper om bl.a. vern av våre vassdrag.

Den økologiske bevegelse ville ikke vært den samme uten slike uredde foregangsmenn og vegvisere. Økologisk landbruk står tryggere på en grunnmur der økofilosofisk vitenskap og erkjennelse inngår som et viktig element. Få fortjener vel bedre å bli utnevnt til æresmedlem av Oikos enn nettopp Sigmund Kvaløy Setreng. Selv hadde jeg gleden av å være innleder på et møte om økologisk landbruk i Narvik i 1996 der Sigmund Kvaløy Setreng holdt foredrag – engasjert som alltid.

På vegne av styret i Oikos vil jeg sende store gratulasjoner og en varm takk for den innsats som er lagt ned gjennom et langt liv.

GRATULERER, OG VELKOMMEN SOM ÆRESMEDLEM I OIKOS!

Kurt Atle Hansen, styreleder i Oikos