Miljøfyrtårn

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Oikos- Økologisk Norge er Miljøfyrtårnsertifisert (siden oktober 2005). Dette er en sertifisering tilpasset små og mellomstore virksomheter som ønsker å sette fokus på miljø og bli oppfattet som en seriøs og ansvarsbevisst virksomhet. Vi ser på dette som et ledd i å sikre den fremtidige driften, blant annet fordi alt tyder på at miljødokumentasjon vil bli stadig viktigere for profileringen av virksomheter, samt at vi i tillegg ønsker å ta samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn logoLogo Miljøfyrtårn
Logo Miljøfyrtårn


For å bli en Miljøfyrtårnbedrift er det utviklet definerte bransjekrav som må være oppfylt før en sertifisering. Vi vil i denne forbindelse stille store krav til oss selv på valg av miljøvennlige varer og tjenester. Vår virksomhet ønsker å sikre at miljøarbeidet blir ivaretatt i alle ledd og at samarbeidspartnerne våre derfor innarbeider det samme forholdet til håndteringen av miljøspørsmål som oss. I den forbindelse oppfordrer vi våre leverandører og samarbeidspartnere til å ta miljøansvar og Miljøfyrtårnsertifisere sine virksomheter.

Temaene som er gjenstand for en miljøanalyse:
* Internkontroll-HMS og arbeidsmiljø
* Miljøvennlig innkjøp og materialbruk
* Avfallshåndtering og avfallsreduksjon
* Energiøkonomisering
* Transport, støy og utslipp til luft og vann

Kort om Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem tilpasset små- og mellomstore virksomheter. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal Miljøsertifiseringsordning som samarbeider med de internasjonale Miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS). Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn-sertifikat er et norsk, offentlig sertifikat. Miljøfyrtårn har i dag flest sertifiserte bedrifter sammenlignet med andre miljøledelsessystemer i Norge. Per juli 2009 er det 1800 sertifiserte Miljøfyrtårnvirksomheter. Miljøfyrtårn er et lavkostnadstilbud og har fokus på sammenhengen mellom miljø og økonomi. Se mer på http://www.miljofyrtarn.no/.


Hva gjør Oikos - Økologisk Norge i praksis?

Oikos - Økologisk Norge utarbeider årlig en handlingsplan for HMS-arbeid (helse-miljø-sikkerhet) og en handlingsplan for miljø-arbeid for organisasjonens hovedkontor. Disse skal inneholde konkrete tiltak for å bedre sosial trivsel, redusere risiko for skade, bedre arbeidsmiljøet, redusere avfallsmengder, redusere energiforbruk og bidra til miljøvennlig innkjøp. Tidsfrister og ansvarsforhold fastsettes.

Flere av tiltakene gjøres i samarbeid med de andre organisasjonene i Miljøhuset G9, som også er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert.

Oikos - Økologisk Norge har blant annet følgende tiltak: