Økobarnefondet gir midler til skolehager i 2009

-For 2009 vil vi priortere å dele ut midler fra Økobarnefondet til til prosjekter og tiltaktil barn under skolealder, sier Reidar Andestad i Oikos. Søknadsfristen er 1.mars.

11 prosjekter fikk midler i 2008

I 2008 delte Økobarnefondet ut prosjekter til 11 økologiske skolehager i Norge.  De fleste prosjektene gikk til innkjøp av utstyr som skolehagene trengte, drivhus, planter og noe gikk til utvikling av pedagogisk materiell.

Hvem står bak Økobarnefondet

Det er de store dagligvarekjedene i Norge, Coop Norge, Norges gruppen, Rem 1000 og ICA Norges som i forbindelse med kampanjen "Naturlig borskjemt mat" bidrog med midler til oppretting av ondet sammen med Alternativ Mat.  Den største bidragsyter til fondets utbetalinger i 2009 kommer fra snøbrettkjører Terje Håkonsen og hans selskap Korn og fra Alternativ Mat.  85 000 kroner skal deles ut.

 

Alle barn en skolehage

Oikos jobber for at alle barn i barnehage/SFO/Grunnskolen skal ha mulighet til selv å dyrke noen planter og lage mat ut fra det.  Alle trenger å få erfaring med egen dyrking og bruk av egne dyrka planter og vekster. 

Derfor trenger alle disse tilgang til et økologisk jorde der de kan dyrke og drive pedagogisk aktivitet rundt dette.  Har dere ikke slik hage, kontakt en økologisk bonde i nærheten og spør om dere kan leie et område av hennes/hans gård til slik virksomhet.

Søknander for 2009

 

I søknaden trenger vi en

1. beskrivelse av tiltaket og behovet for det 

2. et budsjett og

3. informsjon om hvem som er ansvarlig for prosjektet. 

Snittet på bevilgninger i 2008 var på 10 000 kroner.  Målet med fondet er å gi barn egenerfaring og kunnskap i å produsere mat i en økologisk skolehage.  Normalt er et en barnhage/SFO som får midler i 2009, det kan også gis noe støtte til utvikling av pedagogisk materiell om det kan dokumenteres hvordan dette vil bli brukt.

 

Søknader sendes på e-post til reidar@oikos.no

Fristen er 1.mars.  Utdeling ventes å finne sted i mai.

Har du spørsmål kan du sende de til reidar@oikos.no