Reiseregning

Oikos har sitt eget reiseregningsskjema som vi ber deg bruke hvis du skal sende inn reiseregning til oss. Fyll ut hele skjemaet! Husk også klimakvote ved bruk av bil/fly.
Last ned reiseregningsskjema her

Oikos er Miljøfyrtårnsertifisert (siden 2005) og vi oppfordrer derfor sterkt til å bruke tog eller buss. Dersom bil eller fly brukes skal dette begrunnes i reiseregningsskjemaet, samt at man skal kjøpe klimakvote f.eks. på http://www.mittklima.no/ eller http://co2.klif.no/

 

Vær oppmerksom på følgende:

  1. Hvis du skal bruke organisasjonsnummer og evt legge på mva, må du sende inn en faktura fra bedriften din, med organisasjonsnummer, samt synliggjøre mva-andelen. Reiseregningsskjema blir da ikke benyttet.
  2. Evt honorar og km-godtgjørelse (for bruk av egen bil) i Bolk 1 må utbetales over lønn og utbetales innen den 10. i hver måned. Regning må ha innkommet senest et par dager før den 1. i hver måned for å bli utbetalt samme måned.