Region- og lokallag i Oikos

Oikos har åtte regionlag som dekker hele landet. I tillegg har vi mange aktive lokallag. For mer info om lokallag skriv til info(at)oikos.no

Regionlag

Regionlagene skal være et bindeledd mellom lokallagene og koordinere aktiviteten i regionen. Regionlagene skal samarbeide med andre naturlige aktører slik som Fylkesmannens landbruksavdelinger, forsøksringer/Norsk landbruksrådgiving og bedrifter. Regionlagene skal sikre regional påvirkning i Oikos.

Her er en oversikt over Oikos' regionlag og hvilke fylker de ulike dekker:

 

Oikos Nord - www.oikos.no/nord 

Finnmark, Troms, Nordland  

 

Oikos Midt-Norge  - www.oikos.no/midtnorge 
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag,  Møre og Romsdal  

 

Oikos Vest - www.oikos.no/vest

Sogn og Fjordane, Hordaland  

 

Oikos Rogaland  -  www.oikos.no/rogaland


Oikos Agder -   www.oikos.no/agder

Aust-Agder, Vest-Agder

 
Oikos Vetebu  -  www.oikos.no/vetebu

Vestfold, Telemark, Buskerud  

 

Oikos Innlandetwww.oikos.no/innlandet

Hedmark, Oppland  


Oikos Øst -www.oikos.no/ost

Oslo, Akershus, Østfold