Pressebilder

             

 Reidar Andestad, daglig leder

 

 

 Jon Magne Holten Jon Magne Holten

Jon Magne Holten, fagsjef landbruk

 

 

 Maiken Sele, Oikos Maiken i Zambia 

Maiken Pollestad Sele, rådgiver & prosjektleder

 

 

 

 Idun B. Leinaas, prosjektleder