Biola-produktene bør bli økologiske

Tine kan ikke lenger bruke navnet Biola på produkter som ikke er økologiske. Dette kommer som en konsekvens av nytt EU-regulativ som verner om betegnelser knyttet til økologisk godkjent mat. ”Bio” er forkortelsen for ”Øko” i Tyskland og flere andre land. - Oikos støtter innskjerpingen fra EU på at forbrukerne ikke skal bli misledet til å tro at et produkt er økologisk som ikke er det, sier Reidar Andestad, daglig leder

.

 

Tine må gjøre Biola-produktene økologiske

- Oikos foreslår som ei grei løsning for Tine at alle Biola-produktene blir produsert økologisk, og da er Tines problem med bruken av begrepet "bio" løst, sier fagsjef Jon Magne Holten.

 

Nå som det skal innføres et felles økologi-merke for økologiske produkter i hele EU og EØS-området fra 1. juli 2010, mener vi det er stor sannsynlighet for at bio-begrepet, også i Norge, blir forstått som at det er et økologisk produkt. Det er klart at forbrukerinformasjonen må være korrekt, og så lenge Biola ikke er økologisk, må merkenavnet endres. Det samme gjelder for Q-meieriene for deres produkt BioQ.

 

Tine har for mye økomelk og kan anvende den til Biola-produkter

I brev til konsernstyret i Tine i går gjør vi oppmerksom på det store overskuddet av økologisk melk som nå blir solgt som konvensjonell melk.

 

- Konsernstyret i Tine BA har konsernstyremøte i dag, og derfor er timinga perfekt, sier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos.

 

 

 

Flere opplysninger:

Jon Magne Holten, fagsjef, mobil 91698010

Reidar Andestad, daglig leder, mobil 41 27 16 64