19.12.08

Økoorganisasjonen Oikos er fortvilet over at myndighetene ikke har sikret at ordningen med økologisk skolefrukt kan fortsettes, sier daglig elder Reidar Andestad. Selskapet Økodirekt AS med base i Ålesund har nå sendt melding til sine skoler om at de fra nyttår ikke lenger kan levere økologisk frukt til skolene.

 

 

 

 

 

                                                               Oslo/Molde 19.12.08

 

  

Stopp i økofrukt til skoler

 

Økoorganisasjonen Oikos er fortvilet over at myndighetene ikke har sikret at ordningen med økologisk skolefrukt kan fortsettes, sier daglig elder Reidar Andestad.  Selskapet Økodirekt AS med base i Ålesund har nå sendt melding til sine skoler om at de fra nyttår ikke lenger kan levere økologisk frukt til skolene. 

 

Nå er det fare for at denne ordningen med 100 % økologisk frukt vil falle sammen også andre plasser i landet, sier Reidar Andestad i Oikos.  Vi har hatt møte med Landbruks og Matdepartementet og vi hadde forventet at de sammen med Kunnskapsdepartementet ville gi en kompensasjon på grunn av høyere fruktpris slik at ordingen kunne fortsette.  Dessverre har ikke dette gitt resultat og når ser vi at første leverandør må legge ned.  I tillegg at det går ut over elvene vil dette også ramme en rekke norske økologiske produsenter som har levert varer inn til denne økologiske skolefruktordningen. 

 

 

For flere opplysninger:

Reidar Andestad, daglig leder Oikos 41 27 16 64

Geir Ole Sætremyr, Økodirekt AS, 90 85 41 20