Berit Swensen klimautreder på økologisk landbruk hos Oikos.

Forsker Berit Swensen fra Ås er tilsatt som utreder innen klima og økologisk landbruk i Oikos. Oikos er fellesorganisasjon for økologiske produsenter og forbrukere. Prosjektet er støttet med midler fra Statens landbruksforvaltning gjennom Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket .

 

 

Berit Swensen har dr.scientgrad innen jordkultur og jordprosesser fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås og har før det tatt plantefysiologi ved Universitetet i Oslo, Biologisk institutt og kjemiingeniørutdannelse ved Oslo ingeniørhøyskole.

 

Hun har tidligere jobbet som forsker ved Skogforsk. I det siste har hun arbeidet med helhetsorientert matkvalitetsforskning,var prosjektleder i det nordiske planleggingsprosjektet "Kan biodynamisk/økologisk kvalitet vises å ha helsemessig betydning?" .

Hun har skrevet boka "Et levende mangfold - om biodynamisk jord- og hagebruk" som kommer ut i tidlig i 2009.  Berit Swensen begynner å jobbe ved Oikos sitt hovedkontor i Oslo 2.februar. 

 

Oikos vil til høsten arrangere seminar om klima og økologisk landbruk og arbeider med å komme med innspill til Landbruks- og Matdepartementets stortingsmelding om klima og landbruk.

 

 

 

 

Oslo 30.01.09

 

For flere opplysninger

Reidar Andestad, daglig leder Oikos, 41 27 16 64