Økoprodusenter satser på butikk

Det er en stadig økning i antall økologiske produsenter og mange utmerker seg med produktutvikling innen ost, kjøtt og bakervarer. En fersk undersøkelse fra den økologiske fellesorganisasjonen Oikos viser at hovedkanalen for omsetning fra økologiske bøndene er gjennom ulike matvarebutikker og at mer og mer av produktene omsettes her. Hele 35 % av salget går gjennom butikk.

 

 

 

 

Økoprodusenter satser på butikk

Det er en stadig økning i antall økologiske produsenter og mange utmerker seg med produktutvikling innen ost, kjøtt og bakervarer.  En fersk undersøkelse fra den økologiske fellesorganisasjonen Oikos viser at hovedkanalen for omsetning fra økologiske bøndene er gjennom ulike matvarebutikker og at mer og mer av produktene omsettes her.  Hele 35 % av salget går gjennom butikk. Gårdsutsalg står for 22 % og deretter kommer salg gjennom samarbeid Nortura eller andre kjøttforedlingsselskap og frukt og grønt gjennom Bama.  Vi er overrasket over at salg gjennom butikk betyr så mye for lokalprodusentene, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. Det er positivt nytt for forbrukerne som dermed lettere får tak i lokal produsert økologisk mat i sin dagligvarebutikk eller i sin økologiske spesialbutikk.

 

Økologisk festivalmat

Det er 50 økologiske produsenter over hele landet som er kartlagt gjennom undersøkelsen med volumtall fra omsetningen i 2007 og 2008. Kartleggingen er finansiert av Statens Landbruksforvaltning.  I Oikos samordnes denne produsentskarlegging med at vi gir råd til mer enn 50 festivaler om hvor de kan kjøpe økologisk mat til sine arrangementer, sier Andestad.  Foreløpig er det bare 4,2 % av omsetningen som går gjennom festivaler, så her forventer vi en vekst etter hvert som kartleggingen vår blir mer omfattende og produsentene blir mer kjent med muligheter i dette markedet.  Mange festivaler som Øyafestivalen, Molde Jazz, Kartfestivalen er dyktige på økologisk mat.

 

Økning i lokal økologisk mat til hotell og restauranter

Restauranter og hotell er økende og er oppe i 6 % av handelen med lokal økomat og dette er større marked en omsetningen gjennom Bondens Marked som står for 4%. Det tredje området som har vekst etter butikk, hotell og restauranter er abonnementstordninger, totalt utgjør de likevel bare 2%.  Også omsetning gjennom offentlige kantiner og kjøkken er økende og står for 4,2 % av omsetningen, her burde en forventet mye mer kjøp fra lokale økologiske produsenter, sier Reidar Andestad.

 

Tilbud til storkjøkken og festivaler

Oikos har opprettet et omsetningssted på sin hjemmeside http://www.oikos.no/ der produsenter kan legge seg inn med sine produkter og særlig storkjøkken og festivaler kan gå inn for å bestille det de trenger.  Nettstedet er åpent for alle som vil finne informasjon om lokal økologisk produksjon og så langt har produsenter i Hordaland vært flinkest til å registrere seg med sine produkter.

 

 

For flere opplysninger

Reidar Andestad, daglig leder i Oikos, mobil 41 27 16 64, e-post reidar@oikos.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:

 

Bakgrunnstall fra undersøkelsen av omsetning fra 50 økologiske produsenter

 

 

 

 

 

 

 

2007

2008

Endring

-festival

4,21 %

4,21 %

0,00 %

-gårdssalg

22,75 %

21,54 %

-1,21 %

-abbonnementsordninger

1,73 %

2,02 %

0,29 %

-bondens marked

4,05 %

4,05 %

0,00 %

-restaurant, cafe, hotell

5,77%

6,01 %

0,24 %

-off. institusjoner/kantiner

3,71 %

4,24 %

0,53 %

-nortura

15,50 %

13,17 %

-2,33 %

-tine

3,03 %

3,03 %

0,00 %

-bama

6,47 %

6,41 %

-0,06 %

-salg direkte til butikk m.m.

32,78 %

35,31 %

2,53 %

 

 

Se: http://www.oikos.no/ under produsentkartlegging/finn din leverandør