Økt omlegging til økologisk landbruk

Interessen for økologisk landbruk er stigende i følge søknadstallene som Statens Lansbruksforvaltning har offentliggjort. Med omlegginsareal er 5,3% av norsk landbruksareal økologisk. - Dette er veldig viktig, fordi at vi dermed får en økning i økologsk produksjon fremover, og samtidg en miljøeffekt med mindre sprøytemiddelbruk, sier Reidar Andestad i Oikos.

Større omlegging i 2009 enn i 2008

I 2009 er 120 000 daa under omlegging til økologisk drift (karensarealer). Dette er en økning fra 102 000 daa i 2008. 415 000 daa er nå lagt om til økologisk drift, en økning fra 387 000 daa i fjor. Andelen jordbruksareal som er lagt om eller er under omlegging til økologisk drift er 5,3 prosent, en økning fra 4,8 prosent i 2008. Foreløpige tall viser økning for alle økologiske planteproduksjoner, størst økning for grovfôrarealer, i følge SLF.

Kronprinsparets Skaugum gård i Asker arbeider for omlegging til økologisk dift

 

Landbruksnedgangen stopper opp

Nedgangen i antall foretak som søker om produksjonstilskudd flater ut. Foreløpige tall viser at 46 513 foretak søkte om produksjonstilskudd ved søknadsomgangen 20. august 2009. Det er 776 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 1,6 prosent. Endelige tall vil foreligge i april 2010, sier SLF.

 

Totale jordbruksareal

 

Jordbruksareal i drift er i overkant av 10 mill. daa. Sammenlignet med de foreløpige tallene for 2008, er arealet redusert med 75 000 daa (0,7 prosent) til 10,1 mill. daa. Av dette er ca 2/3 eng og beite og 1/3 åpen åker, for det meste korn. Arealnedgangen er i samme størrelsesorden som reduksjonen fra 2007 til 2008 på 65 000 daa.

 

 

Utviklingen gjennom flere år kan kort oppsummeres slik:

 

Denne utviklingen fortsetter fra 2008 til 2009:

 

Les hele saken hos SLF