Skaugum gård må få ny økologisk bestyrer

Slottet har etter to intervjurunder ikke kommet havn med å finne en forvalter som våger å ta på seg oppgaven. –Oikos, fellesorganisasjon for økologisk produksjon og forbruk, ber derfor slottet om å tilsette en bestyrer til å drive gården økologisk og ikke satse mer på en forpaktermodell, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos.

 -Grunnlaget bør være godt for å drifte gården som et økologisk mønsterbruk, selv om aktuelle forpaktere ikke har funnet økonomien god nok for en forpakteravtale. Slottet har hatt flere dyktige personer inne til intervju og som ikke har funnet det økonomisk forsvarlig å satse på en forpakteravtale. Derfor er det behov for nye grep.

 

-Det er flott at nåværende bestyrer og stab er villig til å fortsette en periode til. Samtidig bør slottet lage en modell for økologisk drift og søke etter en ny bestyrer, sier Reidar Andestad. Han tror Skaugum gård kan bli et mønsterbruk for økologisk drift i Norge og som vil vise at vi har en kronprinspar som tenker framtidsrettet og miljøvennlig.  Det vil bli lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt, på linje med prins Charles økologiske drift i England.

 

Oslo 04.01.10

  

For flere opplysninger:

Reidar Andestad 41 27 16 64, reidar@oikos.no

Bilde av Reidar Andestad finnes her http://www.oikos.no/newsread/ReadImage.aspx?DOCID=369&QUALITY=10