Skremmende økning i sprøytemiddelbruk

- Det er en sjokkerende økning i bruk av kjemiske sprøytemiddel i Norge, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos i en kommentar til Mattilsynet nye statistikk over omsetning av plantevernmidler i Norge. Rapporten viser 9,2 % økning av ugrasmiddel og 14,7% vekst i soppmiddel. Det er 3. året på rad at plantevernmiddelbruken øker.Miljøbevissthet- Miljøbevisstheten har ikke senket seg i norsk landbruk og i norske hager.

Mener vi noe med forebyggende helsevern og forebygging av miljøutslipp må

myndighetene gripe inn og kraftig redusere bruken av gift i matproduksjonen,

sier daglig leder i Oikos.

Glyfosat farligere enn antatt

En ny fransk undersøkelse viser at selv svært små doser - utblanda opp til

100 000 ganger - av ulike Roundup-varianter dreper menneskeceller på få

timer og skader membraner og DNA. Giftvirkninga øker på grunn av glyfosat og

andre tilsettingsstoff som finnes i ugrasmiddelet. Undersøkelsen er

publisert i det amerikanske tidsskriftet "Chemical Research in Toxicology" i

januar 2009. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx800218n


Bruken av glyfosat har økt hvert eneste år siden 2000. Med ei totalomsetning

på 346 tonn i 2008, er glyfosat det mest brukte sprøytemiddelet i Norge.
Ikke nødvendig

- Det er slett ikke nødvendig, som enkelte i landbruket hevder, å bruke

sprøytemidler. Økologisk landbruk drives med suksess over hele landet uten

denne giftbruken, hevder Andestad. 
Totalforbud i hager

- Som et første tiltak bør det bli totalforbud mot bruk av sprøytemidler i

norske hager. Der er det overhodet ikke noen kommersielle interesse av det,

avslutter Andestad. 
Rapporten finnes på følgende lenke:http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00045/Plantevernmiddel-sta_45762a.pdfFor mer informasjon:
Fagsjef i Oikos Jon Magne Holten 916 98 010 og daglig leder Reidar Andestad 412 71 664

Vedlagte bilde er fra http://www.info-roundup.no/

Bilde av Reidar Andestad finnes her: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?n=5408&wce <http://www.oikos.no/newsread/news.asp?n=5408&wce>=


Oslo 17.02.09


Vennlig hilsen

OikosReidar Andestad

daglig leder

41 27 16 64 / 23 10 96 45