Stans giftsalg til hageeiere

Mange tonn med ulike kjemiske sprøytemidler pumpes hvert år ut i norske hager. Dette skaper en rekke miljøproblemer, som avrenning til vannkilder. Landsmøtet i Oikos, fellesorganisasjon for økologisk produksjon og forbruk, krever at myndighetene innfører forbud mot salg av slike sprøytemidler.

 

Uttalelse fra Oikos sitt landsmøte i Stokke i Vestfold 20.03.09

Giftøkning siden 2005

Siden 2005 har salget av kjemiske sprøytemiddel økt mye.  Giftsprøyting med Glyfosat som Roundup er utbredt og brukes mot blant annet  mot løvetann i hager.

 

 

Urovekkende

-Det er urovekkende at denne aktiviteten pågår i så stort omfang uten at miljømyndighetene griper inn , uttaler  Oikos.  Organisasjonen avholder denne helgen sitt landsmøte i Stokke i Vestfold.

 

Oppfordrer Hageselskapet

Oikos oppfordrer hagesentrene til å tenke miljø og kutte ut salg av kjemiske sprøytemidler.  Oikos sitt landsmøte oppfordrer også Det norske Hageselskapet til å arbeide mer offensivt for giftfrie hager.

 

Bakgrunn

Statistikk SSB 2008 Vekst i bruk av plantevernmidler de siste fire årene, total 800 tonn i 2008.

Her finner du omsetningsstatistikk for plantevernmidler fra Mattilsynet

 

 

For flere opplysninger:

Reidar Andestad, daglig leder i Oikos,  41 27 16 64