Støtt økolandbruk i u-land

For å sikre større matproduksjon som også når de fattigste, må det satses på småskala økologisk landbruk i Afrika, uttaler landsmøtet i Oikos.

Landsmøtet i Oikos, Stokke i Vestfold 20-22.mars 2009

 

Økologisk produksjon gir mat til de fattige

Flere forskningsrapporter fra FN-organisasjoner som FAO og UNEP understøtter dette.  FAO har slått fast at overgang til økologisk produksjon kan øke matvaresikkerheten. Ved økologisk produksjon blir jord , organisk materiale og næringsressurser tatt bedre vare på.  Arealer som ikke egner seg til industrielt landbruk kan brukes effektivt til småskala økologisk matproduksjon.

 

Pakker med gift

Bønder får ofte utdelt pakker som inneholder kunstgjødsel, sprøytemidler og hybrid/GMO-frø.  Det er veldig vanskelig for dem å motstå presset fra store industriselskaper som gir bort eller selger disse pakkene. Informasjonen om hvordan man trygt kan bruke de syntetiske innsatsmidlene er ofte mangelfull, og fører til at mennesker forgiftes og dør, jordsmonn utpines og miljøet forurenses.  Ved å satse på økologisk landbruk unngår man disse problemene helt, fordi kunstgjødsel, kjemisk-syntetiske sprøytemidler og genmodifiserte frø ikke er tillatt.

 

Norsk bistand må endres

Landsmøtet er positive til den nye bistandsmeldingen, men mener at norsk bistand til Afrika fremstår som svært bundet til interessene til kunstgjødselsselskapet Yara.  Uakseptabel avhengighet skapes ved at folk settes i gjeld for kjøp av kunstgjødsel. Statsråd Erik Solheims ensidige satsing på industrielt landbruk viser en mangelfull forståelse for hva som trengs for å styrke et lokalt matmarked. Industrilandbruket produserer først og fremst for kjøpesterke grupper i byene og for eksport.