Tyngde bak økologisk handlingsplan*

- Det er viktig og hyggelig at Bondelaget så klart støtter den nye Økologiske Handlingsplanen til regjeringen, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad. Dette betyr at det nå er tyngde og bredde bak strategien om økt økologisk satsing i norsk landbruk

-Det bør gi grunnlag for vesentlig større omlegging til økologisk produksjon fremover enn vi har hatt de siste årene.  Statsråd Lars Peder Brekk presenterte denne uken en ny strategi for å nå regjeringens mål om at 15% av matproduksjonen i Norge skal være økologisk innen 2015. I dag er litt over 5% av landbruksarealet i Norge økologisk godkjent.*Grunnlag for flere økologisk bønder*


Bondelagsleder Pål Haugstad sier i en uttalelse at Bondelaget både er enig i begrunnelsen for økologisk satsing og at økologisk produksjon må være en spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig.  -Oikos, fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk, er også glad for at Bondelaget støtter forslaget om å sikre stabile rammer for økologisk produksjon, ved at det økologiske kraftfôret må reguleres slik at det ikke overstiger 20% av prisen på konvensjonelt kraftfôr, sier Reidar Andestad.  Dette signalet alene kan få flere til å legge om og bli økologiske produsenter.

 


*Oikos er optimistisk*


- Den økologiske handlingsplanen blir et viktig underlagsmateriale for årets jordbruksoppgjør, sier Reidar Andestad i Oikos, som er optimist med tanke på at både regjeringen og Bondelaget så klar står bak målet om at 15 % av norsk landbruksproduksjon skal være økologisk i 2015. Mye kan gjøres fremover for å få opp tempoet i økt økologisk produksjon. Dagligvarehandelen har også sist høst etterspurt en slik strategi, og sagt at de er klar til å kjøpe langt mer norsk produsert økologisk mat enn det de får tak i dag. Også i 2008 var det stor vekst i etterspørsel etter økologisk mat i Norge.

Pressemelding til Norges Bondelag:

http://redir.opoint.com/?url=http://www.bondelaget.no/forsiden/oekologisk-landbruk-etterspoersel-maa-dekkes-i-norge-article44969-6.html&OpointData=fa9351ed7b6988425e7281c03eb0a420JmlkX3NpdGU9MjI3NSZpZF9hcnRpY2xlPTkzNzImaWRfdXNlcj00Mjg3JmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAwMDEmaWRfcGFydG5lcj0xJmxhbmc9bm8mbW9uPTEmbWF0Y2hlcz0iw7hrb2xvZ2lzayI0ICLDuGtvbG9naXNrZSI1Oikos sin vurdering av økologisk handlingsplan:
http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10867&wce=dokument

 

Oslo 23.01.09

For flere opplysninger:

Reidar Andestad 41 27 16 64