Økologisk fisk

1. Hva jobber Oikos med for tiden 2. Faggruppe og kontaktperson

 

1. Hva jobber Oikos med innen økologisk fisk, havbruk, villfisk og mer.

Oikos arbeider med innspill om det europeiske regelverket for økologisk oppdrettsfisk - arbeidet med dette pågår nå.  Egentlig var det lagt opp til at EU skulle avklare dette før nyttår, men saken ble utsatt fordi en ville ha mr bearbeiding av forslagene.

Oikos sin arbeidsgruppe arbeider også med spørsmål rundt villfisk.

Oikos sitt landsmøte 20-22.mars 2008 vil drøfte Oikos sin politikk innen økologisk aquaoppdrett og villfisk.  Har du innspill til dette så send de til reidar@oikos.no

Den 11.februar kl 12.30-15.30 arrangerer Oikos fagsamling om Økolgisk oppdrett.  Møtet er i Oikos sine lokaler i Grensen 9 b, Oslo.  Møtet varer fra 1200 til 1700.  Påmelding er nødvendig.  Be om program.  Kontakt reidar@oikos.no

 

 

Kurt Atle Hansen

 

2.Faggruppe økologisk fisk og sjømat


Kurt Atle Hansen, leder (medlem), kurtatle@online.no, Tlf 909 44 275
Maria Bjune (styremedlem)

Reidar Andestad fra Oikos sekretariat.

 

Oikos har opprettet en ny faggruppe i 2007 som skal arbeide med økologisk fisk og sjømat. Faggruppen skal gi innspill til Politisk utvalg og styret om politikk og tiltak som bør iverksettes fra Oikos.

 

Faggruppa kan arbeide med akvakultur, villfisk, skalldyr, tang og andre matprodukter fra sjø og ferskvann. Faggruppa skal definere aktuelle problemstillinger, organisere kompetansenettverk og samle dokumentasjon som kan underbygge Oikos sine standpunkt og gi faglig tyngde på dette området.

 

Faggruppa skal fremme utviklingen av økologisk sjømatproduksjon i Norge, og arbeide aktivt for at idegrunnlaget i økologisk produksjon følges. Faggruppa kan etablere samarbeid med andre organisasjoner og fagmiljø for å posisjonere Oikos som aktør innen fisk og sjømat.