Utvikling innen økologisk fjørfehold

Det var ingen frittgående og utegående økologiske høner som vaklet rundt på Gardemoen torsdag 23. april. Derimot fant vi en rekke aktører innen økologisk fjørfeproduksjon, nordiske eksperter, fôrleverandører, industri og flere som vurderer å starte opp en slik produksjon. Hele arrangementet til WPSA - som betyr World's Poultry Science Association, ble ledet av en engasjert og kritisk professor Birger Svihus fra UMB.

Tekst: Reidar Andestad, Oikos

Terskelen for å produsere økologisk

Gjermund Stormoen fra Debio startet med å fortelle forsamlingen hvorfor de bør satse økologisk.  Det er nok at en ønsker å produsere økologisk, fordi det er et marked for slike produkter. Noen høyere terskel er det ikke. Samtidig poengterte han at målet og metodene i økologisk produksjon er å etabler en mest mulig bærekratig produksjon.

Stor vekst i økoegg

Elin Røsnes fra Statens Landbruksforvaltning presenterte markedsutviklingen. Det var i 2008 totalt 96 økologiske eggprodusenter med til sammen 119 000 verpehøns. Mest finnes i Østfold og Vestfold. For økologiske egg har det vært en vekst på 44% fra 2007 til 2008. 

 

2,9% av innveide egg i 2008 var økologiske.  Økologiske egg er en suksess og ligger høyt på listen over de mest omsatte økologiske produktene i Norge.

 

Bildet: Økologiske kalkun hos Olav Lindgaard i Sør-Trøndelag

 

Kalkun

Kalkun er et nytt økologisk produkt i dagligvarebutikkene, som har kommet godt ut på markedet, selv om volumet foreløpig er lite. Det finnes så langt bare to produsenter. Størst er Økodrift Homlagarden i Hardanger med 5 600 kalkuner i 2008.  

 

Mer fjørfefakta. Se statusrapport over økologisk produksjon på  http://www.slf.dep.no/  og Debio sin statstikk på  http://www.debio.no/

 

Pristillegg

Gjennomsnittlig var det et pristillegg på 11 kr per kg i 2008 for egg til Nortura BA (størrelse M og L).  På økologisk kylling har pristillegget vært 15,28 kr og på økologisk kalkun 27,60 per kg.

 

Utviklet bedre fôr

Harald Hetland fra Norgesfôr orienterte om utviklingen av et bedre økologisk kraftfôr for verpehøns som er utviklet i samarbeid med blant annet produsent Runar Sørli. Hetland mente at det vil gå greit å tilpasse seg til kravet om at fôret skal være 95 % økologisk fra 31.12.09  TIl da kan en blande inn 10% konvensjonelt fôr.  Men han mente at det blir mer krevende å møte kravet om 100 % økologisk fôr fra 2012 uten at det slår ut på prisen.

 

Bildet: Sverre Rædergård fra Nortura 

Ny saktevoksende kylling

Nortura jobber med å utvikle en ny kylling som ikke vokser så fort som, Ross 308, som har vært brukt i produksjonen så langt. Selskapet satser på å prøve ut Ross Rowan som er en mer saktevoksende kylling og tror den vil passe godt til en økologisk produksjon. Dette er en omfattende utviklingsarbeid fortalte Sverre Rødergård fra selskapet.

 

Nortura satser videre med Økologiske Norgården som varemerke.

 

Ikke mer samonella

Svensk fjørfenæring ved Åsa Odelros, kunne fortelle at frykten for at det skulle være mer samonella blant økologisek fjørfe enn andre ikke stemmer.  Tallene ligger på omtrendt samme nivå. Derimot er Rødsyken noe mer utbredt i økologisk enn konvensjonell produksjon.

Fire mottak for økoegg

I Norge fins det fire mottak for økologiske egg:

Andre problemstillinger som ble drøftet:

Foredragene

Foredragene fra seminaret finner du her:
http://www.animalia.no/Artikler/2009/Interessert-i-okologisk-fjorfeproduksjon/

 

Merknader til denne oppsummeringen eller til saksområdet sendes reidar@oikos.no