Prismelding

Oikos utarbeider som et medlemstilbud en prisliste for produsenter med veiledende priser på økologisk potet og grønnsaker. Denne listen oppdateres hver andre uke.

Oikos-medlemmer som ønsker å motta prismeldingen kan ta kontakt med:


Arne Borgeraas
Tlf 35 54 51 33
Faks 35 54 16 22
E-post aborgera@online.no


     


Emballasje

Poser til økologiske poteter for 2,5 kg er produsert og utsendt til de som bestilte. Også restlageret er tømt. De som ønsker å bestille må forsøke å gå sammen med andre slik at det blir grunnlag for å trykke opp på ny (min. 25 000 poser). Det ble ikke nok interesse for 5 kg poser. Dette vil kunne trykkes opp når det blir et minimum for trykking, samme som for 2,5 kg.


Bestillinger sendes til anders.m@norbag.com eller tlf. 69 10 10 95.


Husk å tenke så langsiktig som mulig, bestill poser for flere sesonger (2-5) slik at NorBag slipper å sende ut bare noen få hundre poser til mange hundre produsenter. Hvis alle bestiller mye om gangen, blir det billigere pr. pose. Dessuten slipper dere å risikere for sen levering neste år.


Når det gjelder annen type emballasje, har NorBag nøytrale potetposer til 5 kg, 10 kg osv, som også kan bestille hos Anders. NORGRO skal dessuten ha en del plastemballasje fortsatt.


Det kan bestilles hos: terje@norgro.no eller på tlf. 62 54 15 87.