Utdanning

Følg lenken for mer informasjon om utdanningstilbud innenfor økologisk landbruk. Her er også link til til informasjon om gjestearbeid ved økologisk gård i Norge som administreres av Bilogisk Dynamsik forening.

Utdanningstilbud

Sogn Jord- og hagebruksskule i Aurland, Sogn og Fjordane

 

Utdanningstilbud

 


AKERSHUS

Universitetet for miljø- og biovitenskap (Tidl. Norges Landsbrukshøgskole)
Postboks 5003, 1432 Ås
Tlf.: 64 94 75 00, Faks: 64 94 75 05
Internett: http://www.umb.no/


HEDMARK

Høgskolen i Hedmark - LNB
Blæstad, 2322 Ridabu
Tlf.: 62 54 16 00, Faks: 62 54 16 01
E-post: hogskolen.hedmark@fa.hihm.no
Internett: http://www.hihm.no/

Jønsberg landbruksskole
Jønsbergveien 272, 2335 Stange
Tlf.: 62 58 12 00, Faks: 62 58 12 01
E-post: jonsberg@hedmark-f.kommune.no
Internett: www.jonsberg-landbruk.vgs.no/


HORDALAND

Stend jordbruksskule
5244 Fana
Tlf.: 55 91 88 00, Faks: 55 91 88 01
E-post: post.stj@hordaland-f.kommune.no
Internett: www.hordaland-f.kommune.no/stj


NORD-TRØNDELAG

Mære landbruksskole
Mære Nordre, 7710 Sparbu
Tlf.: 74 17 04 30, Faks: 74 17 04 99
E-post: mlspost@ntfk.no
Internett: http://www.mare-landbruk.vgs.no/


SOGN OG FJORDANE

Sogn Jord- og Hagebruksskule
5745 Aurland
Tlf.: 57 63 26 50, Faks: 57 63 26 51
E-post: sjh@sf-f.kommune.no
Internett: www.sogn-j-h.vgs.no/


SØR-TRØNDELAG

Fosen Folkehøgskole
7100 Rissa
Tlf: 73 85 85 85, Faks 73 85 85 86
E-post: kontor@fosen.fhs.no
Internett: http://www.fosen.fhs.no/


TELEMARK

Fyresdal videregående Steinerskole
Foldsæ, Hauggrend, 3870 Fyresdal
Tlf.: 416 35 997


VESTFOLD

Gjennestad Gartnerskole
Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke
Tlf.: 33 36 36 00, Faks: 33 36 36 01
E-post: post@gjennestad.no
Internett: http://www.gjennestad.no/

Melsom v.g. skole
Melsomvikveien 180, 3159 Melsomvik
Tlf.: 33 36 39 00, Faks: 33 36 39 10
E-post: melsom.vgs@vfk.no
Internett: http://www.melsom.vgs.no/

 

Arbeid som gjest ved økologisk gård i Norge

Her finner du listen for kontakter