Reklame - ja, takk!

Markedsføring virker! Dette gjelder også for økologiske produkter. Derfor har vi, i regi av "80 i '08"-prosjektet, laget butikkmateriell for å gjøre de økologiske varene i butikk mer synlig.

I forbrukerundersøkelsen Økobarometeret 2004, 2005, 2006 og 2007 oppga kundene følgende grunner til ikke å handle (flere) økologiske produkter:

Blant både kunder og butikkansatte er det mange som ikke vet hvilke økologiske varer som finnes. Å merke varene bedre er en mulig løsning. Vi har derfor laget egne plakater som skal gjøre de økologiske varene mer synlig i butikken.

 

Eksempel på plakat

 

Merking av hylleforkant

 

Plakatering i butikk