Prosjektgruppe

Oversikt over ansatte i prosjektgruppen fordelt på geografi.
Geografi Navn Mail Tlf
Nasjonal prosjektleder

Kersti Mathiassen

kersti@oikos.no

91797410

Øst- og Innlandet Mette Bogen mette@oikos.no   
Midt-Norge Toril Skogaker Holm toril.skogaker.holm@lfr.no

90536018

Hordaland 

& Sogn og Fjordane

Marianne Bøthun mariboth@hotmail.com 95290740