Klimakalkulator

Ved bruk av ein klimakalkulator kan du rekne ut dine eigne utslepp av klimagassar.

Eit skjema til bruk ved utrekning finn du her.