Hva er økologi?

Her finner du undervisningsmateriell som handler om økologi og landbruk. ”Hva er økologi?” er en serie av undervisningsmatriell for barnehager og grunnskoler. Materialet kan lastes ned gratis.

English version
Materialet er oppdelt i moduler og er produsert av Oikos -Økologiske Norge i samarbeid med Danske Økologisk Landsforeningen og Danmarks Pedagogiske Universitet. Materialet er utviklet med støtte fra Statens Landbruksforvaltning.

Det er også en film på DVD som viser griser, høner og kuer fra ulike gårder som er med i prosjektet. Læreveiledning vil bli lagt ut til hvert klassetrinn og til barnehage modulene. Filmen er gratis og kan bestilles ved å sende e-post til helle@oikos.no

Materialet består av tekster og oppgaver til elevene. De er illustrert med enkle strek tegninger av Marte Langfjæran og Morten Telling. Du kan laste ned materialet som PDF under de enkelte klassetrinn i menyen under.

 


Her du spørsmål angående læremateriellet "Hva er Økologi?" kan du kontakte prosjektleder Helle Johnsrud på helle@oikos.no eller på mob: 93653100

 

Linker til andre aktuelle sider

http://www.livinglearning.org/ skolematriell fra SLL og Universitet for Miljø og Biovitenskap

Geitmyra matkultursenter for barn: http://www.geitmyra.no/

Undervisningsmateriellet  til Grønn hverdag ”kompost i skolen”

http://www.gronnhverdag.no/nor/TM/Nettbutikk/Hefter/Jordfabrikken-Kompost-i-skolen.

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/Info/Brosjyrer/miniskolehage.pdf

http://loop.no/miljoskolen/undervisningsmateriell-2/