Klimaseminar - 4. november 2009

Oikos sitt seminar om klima, global matsikkerhet og økologisk landbruk fylte hele møtelokalet i Miljøhuset G9 med engasjerte deltakere. Forvaltning, økobønder, forbrukere, forskere og organisasjoner var alle til stede. Debatten gikk godt, og en hovedkonklusjon er at økologisk landbruk må videreutvikles for å nå potensialet det har for å bli mer klimavennlig.

 

Last ned foredragene fra klimaseminaret 4.11.2009:

 

Berit Swensen - Klimaendringer, matsikkerhet og bærekraftig bruk av Jordas ressurser - Hva kan økologisk jordbruk bidra med? (pdf)

Jon Magne Holten - Kan økologisk landbruk fø verden? (pdf)


Artur Granstedt
- Vårt ansvar för jordens framtid - Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjö-området (pdf)
 


Lillian Øygarden
- Landbruket i et endret klima - hvilke utfordringer vil vi møte? (pdf)


Sissel Hansen
- Reduserte lystgassutslipp ved økologisk landbruk? - Muligheter og utfordringer (pdf)


Økologisk korndyrking, grønngjødsling og humusbygging i praksis. Johan Swärd, økobonde på Hadeland.