ODISSA - Utviklingsprosjekt i Zambia, sørlige Afrika

ODISSA (Organic Agriculture Development in Sub-Saharan Africa) er Oikos' bidrag til miljø- og helsevennlig utvikling av landbruket i sørlige Afrika. Prosjektet startet i 2006 og er inne i andre fase fra 2010-2012. Det er et samarbeidsprosjekt med organisasjoner og myndigheter i Zambia, med informasjonsutveksling og samarbeid også med Uganda. Prosjektet er støttet av Norad, Norganic, Pierre Robert Group (PRG) og Solidaridad (Holland).

Følgende aktiviteter er gjennomført så langt:

Produksjon: flere grupper og individuelle bønder har fått kurs og oppfølging i økologisk produksjon, og har begynt med produksjon av økologisk bomull, grønnsaker og belgvekster. Så langt har ca. 6000 bønder fått kurs. Alle får først et 5 dagers grunnleggende kurs i økologiske metoder, deretter spesialiserte kurs i økologisk bomullsproduksjon, grønnsaksproduksjon, biologisk skadedyrkontroll, sertifisering m.m.

 

Høyere utdanning: Pensumkomiteen på University of Zambia (UNZA) godkjente i september 2010 vårt forslag om å integrere økologisk landbruk i undervisningen av alle bachelorgrader på School of Agriculture! Dette er et stort gjennombrudd. I tillegg arrangerte vi det første akademiske kurset i økolandbruk i Zambias historie i 2008, i samarbeid med Martyrs Universitet i Uganda. Kurset fortsetter og gjennomføres en gang i året.

 

Forskning: Universitetet i Zambia har etablert forskningsfelter med dryppvanning. GART( Golden Valley Agricultural Reseach Trust) har gjennomført forsøk på 5 ulike felter for gjødsling av økobomull og vekstskiftevekster.

 

Støttespillere: Norad, Norganic, Pierre Robert Group og Solidaridad (Holland).

 

For information in English, German, Spanish or French, please contact the Project Manager.

 


Prosjektleder/Project Manager: Maiken Pollestad Sele, Oikos.
Tlf 23 10 96 40/42 (dir.)
E-post: maiken@oikos.no

Spør gjerne dersom du lurer på noe!

 

Gloria Musowa er rådgiver for økologisk produksjon i

Chongwe-disktriktet utenfor Lusaka i Zambia.

 

Den første gruppen bønder som har fått kurs gjennom ODISSA - fra landsbyen

Twikatane i Chongwedistriktet utenfor hovedstaden Lusaka.