Økodemo i butikk

De første spede forsøkene med økologisk demo i butikk i Oikos’ regi, startet høsten 2001 og siden 2003 har det vært et årlig prosjekt i Oikos.

 

Grunnideen er enkel: En person som kan mye om økologisk landbruk, og som er kurset for å ha demonstrasjoner i butikk, viser fram butikkens økologiske sortiment, deler ut smaksprøver og snakker med interesserte kunder. De fleste av våre demopersoner driver eller har drevet med økologiske landbruk selv.Ved demo får dermed kundene en unik sjanse til å møte produsenter.

 

Hensikten med demonstrasjonene er å skape blest om økologisk mat generelt og butikkens utvalg spesielt ved å servere smaksprøver. På denne måten søker man å øke kjennskapet til og interessen for økologisk mat, og dermed øke salget.

 

Historikk og utvikling

Prosjektet, som startet under navnet "Økobonde-i-butikk", var et tilbud til butikker som ønsket å profilere sine økologiske varer.  Det ble arrangert fra 150 til 250 demoer i året. Ofte ble demoene holdt i forbindelse med kampanjeuker i butikk.

 

I forbindelse med opprettelsen av ulike helkjedeavtaler ble "Økobonde-i-butikk" med i et samarbeidsprosjekt med Coop og deres største leverandører av økologiske varer.

 

Prosjektet ga Coop Mega-butikker hjelp til å bygge markedet for økologiske produkter gjennom å utvikle og tilby profileringsmateriell, støtte kampanjer, gjennomføre demonstrasjoner av produkter, merke opp økovarer i butikk og tilby opplæring til butikkansatte.

 

Navnet på dette fellesprosjektet, "80i08", spilte på den svært ambisiøse målsettingen om å øke omsetningen av økologiske ferskvarer (meieri, frukt og grønt, brød, egg og kjøtt) i Coop Mega fra ca 24 millioner kroner i 2005 til 80 millioner i 2008. Målsettingen ble ikke nådd, men økningen var allikevel påfallende fra 24 til 41, for så å ende på drøye 63 millioner kroner.  Totalt ble det gjennomført 1 800 demoer i løpet av tre årsperioden fellesprosjektet pågikk.

 

Etter 2008 har Oikos fortsatte prosjektet under navnet "Økodemo i butikk" i samarbeid med dagligvarekjeder, leverandører og produsenter av økologisk mat.

 

Prosjektet har hele veien fått støtte fra Statens Landbruks Forvaltning.

 

"Økodemo i butikk" som verktøy for markedsutvikling

Som en del av prosjektet har Oikos systematisk samlet inn data fra butikkene over flere år. "Økodemo-i-butikk" har derfor også fylt en viktig funksjon som informasjonskanal for innspill fra sisteleddet, kundene og butikken, til leddene bakover i verdikjeden.

 

Man har kunnet konstatere og dokumentere mange utfordringer på produktets vei fra produsent til kunde. I en situasjon hvor man fra utsiden tidvis har fått inntrykk av at det manglet et marked for disse produktene, har aktiviteten i butikk vist at det motsatte ofte har vært tilfelle: Det har manglet et reelt tilbud til kundene.

 

Kort fortalt kan man si at man har identifisert tre kriterier som er kritiske i forhold til å videreutvikle det økologiske markedet.

 

 

Oikos jobber for å hjelpe markedsaktørene oppnå alle tre kriterier.