Hvorfor økologisk?

Økologisk mat produseres mest mulig i tråd med naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til biologisk mangfold og dyrenes naturlige atferd og behov. Økologisk mat er mat som er produsert uten kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og uten bruk av GMO og kunstgjødsel. Det er ikke tillatt med kunstige tilsetningsstoffer i økologisk mat, og bare 1/10 av tilsetningsstoffene som er tillatt i konvensjonell mat er tillatt i økologisk mat.
Foto: slowfoodoslo.org 

Dyrevelferd
I økologisk matproduksjon står dyrevelferd sentralt. Alle økologiske husdyr skal leve under forhold som stemmer mest mulig overens med deres naturlige adferd og behov. Derfor skal alle økologiske dyr, til og med griser og høner, få gå ute i frisk luft. Hvis det er møkkavær kan dyrene velge å bli inne. De får økologisk fôr, som sammen med gode plassforhold både ute og inne, gjør dyrene sunne og gir dem et godt immunforsvar. Økologiske høner får sitte på vagle og kan ruge i rede. Økologiske kyr går for det meste ute på beite, og kalvene får die moren i minst 3 dager etter fødselen.


Miljø
Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner. Økologisk produksjon baserer seg på økologiske prosesser og resirkulering. Ernæring og trivsel oppnås gjennom økologien i det enkelte produksjonsmiljøet. For matvekster er dette den levende matjorda, for dyra er det gårdens økosystem, og for fisk og marine organismer er det vannmiljøet. I økologisk landbruk oppnås økologisk balanse gjennom utforming av driftssystemer, etablering av levesteder for dyr og planter og gjennom bevaring av genetisk diversitet og allsidighet i landbruket. De som produserer, foredler, omsetter eller forbruker økologiske produkter skal verne om miljøet, inkludert landskap, klima, levesteder for dyr og planter, biologisk mangfold, luft og vann.

 
 


Foto:bjorka.datasenter.noHelse
Økologisk landbruk skal ivareta og fremme god helse, hos mennesker så vel som hos dyr, planter og jord. Det er derfor viktig å tenke på at når man snakker om helsefordeler ved økologisk mat og matproduksjon gjelder dette ikke bare menneskelig helse. Vi har allerede nevnt (helse)fordeler for dyr og miljø, og vil derfor her fokusere på menneskers helse.


Økologisk matproduksjon er gunstig helsemessig både for produsent og for forbruker. Som produsent unngår man den skadelige effekten bruken av kjemiske sprøytemidler kan medføre. Som forbruker er det snakk om helseeffekten av selve maten vi spiser. Økologisk mat inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer. Mange kunstige tilsetningsstoffer kan være helseskadelige, og kan øke risikoen for å utvikle blant annet kreft, allergi og hyperaktivitet. Matvarebransjen bruker kunstige tilsetningsstoffer ukritisk, men ved å velge økologisk kan du selv være kritisk.


Økologisk mat inneholder flere antioksidanter, vitaminer og mineraler enn konvensjonell mat, og dette kan begrunnes med at økologiske dyr og planter har et sterkt og godt immunforsvar. I tillegg har økologisk mat høyere næringsinnhold og mindre plantevernrester. Man har også funnet at proteinkvaliteten er bedre, og at fettsyresammensetningen i økologisk egg, kjøtt-, og meieriprodukter er bedre, noe som gjenspeiler seg i et høyere innhold av fettsyrene omega-3 og CLA.


Ved å velge økologisk mat tar du et samfunnsansvar samtidig som du får sunn, ren og god mat på kjøpet. Økologisk mat smaker bedre, både for samvittigheten og for ganen. Tenk logisk, spis øko-logisk!