Hvordan organisere matservering?

Det finnes mange måter å organisere mat- og drikkeservering under et arrangement, og hva som er egnet organisering avhenger selvfølgelig av type arrangement! Det er viktig å finne en modell som passer til arrangementets størrelse, form og innhold. Her kan du lese om ulike måter å løse serveringstilbudet på, med tanke på egen matservering, bruk av eksterne cateringselskap eller egne kokker, og lignende.

Den samme informasjonen finner du i (miljøhåndboka).
Oversikt over økologiske produsenter/leverandører finner du (her).

 

I god tid før arrangementet bør du bestemme deg for:

 

Ulike modeller for matservering:

 

Organisere matservering selv


Et alternativ for deg som arrangør, er å få frivillige til å lage mat til alle/deler av arrangementets bespisningsbehov. Er det er stort arrangement, kan det være en utfordring å betjene alle som deltar på arrangementet (publikum, utøvere/artister, frivillige). Ofte er det lurt å organisere matservering til arrangementets frivillige på egen hånd, da dette er langt billigere enn å kjøpe denne tjenesten. Egen organisering gir dessuten bedre kontroll og oversikt over internt forbruk.

Leie inn cateringselskapVil du ha økologisk catering, kan dette være en utfordring. Det er ikke mange cateringselskap som driver med økologisk catering. For å kunne kalle seg et økologisk cateringselskap, må man være godkjent av Debio.
Det går også an å be et cateringselskap om å kun benytte økologiske råvarer. Ved å be om kvittering fra innkjøpene, kan du selv kontrollere at økologiske ingredienser faktisk er benyttet.

Leie inn kokker og selv stå for innkjøpDet finnes mange gode kokker rundt om i landet. En mulig løsning på matserveringen, kan være å leie inn en kokk som gjør arbeidet med å lage maten, mens du selv bestiller inn råvarene. På denne måten holder du god oversikt over hvor maten kommer fra.