Mattilsynet

Alle som serverer mat, må melde fra til Mattilsynet om dette.

Meldeskjema for matservering finn du her.

Denne veilederen skal hjelpe deg som arrangør i å lage eit IK-mat system som sikrer at brukerne dine blir fornøyde! Forskriften gir bestemmelser for hva du må gjøre for at maten skal være helsemessig trygg, av riktig kvalitet og merket med de riktige opplysningene om produktet. Et IK-mat system skal sikre at du overholder disse bestemmelsene.

Mattilsynet har også veiledere om økologisk mat. Det foreligger 3 veiledere til forskrift om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukt og næringsmidler av 4. oktober 2005. Alle veilederne finner du ved å følge denne linken.