Hva er samfunnsansvar

Som enkeltstående aktører og/eller organisasjoner, bør vi alle ha som mål å opptre samfunnsansvarlig. Samfunnsansvar handler i bunn og grunn om å bidra til bærekraftig utvikling, og i dette sikre sunne økosystemer, sosial likhet og god organisasjonsstyring.

"Samfunnsansvar" er globalt definert gjennom FN; og ISO - den internasjonale standardiseringsorganisasjonen - har utarbeidet en internasjonal standard for hvordan implementere samfunnsansvar: ISO 26000.


Selv om det nå finnes store, tunge dokumenter som forklarer hva samfunnsansvar er og skal være, er det ikke nødvendigvis veldig komplisert å opptre samfunnsansvarlig. Som arrangør, handler det om å tenke igjennom og lage strategier for hvordan ditt arrangement kan bidra mest mulig positivt i forhold til deltakende aktører, omgivelser og miljø.


En viktig del av et arrangement, er ofte bespisningen under arrangementet. Hvilken meny, hvilke leverandører, hvilke råvarer, og hvordan håndteres søpla? Økologisk servering er en naturlig del av det å ta samfunnsansvar.


Både for intern styring av arrangementet og for utadrettet kommunikasjon, er det en god ide å bestrebe seg på en sertifisering, det kan du lese om (her).