Sertifiseringer

En sertifisering skal fungere som et miljøledelsessystem, og handler om hvordan du som arrangør strukturerer, organiserer og administrerer arbeidet. Ved sertifisering stilles krav til rutiner og rapportering, og virksomheten må jobbe kontinuerlig for å redusere sin miljøpåvirkning. Under finner du noen linker til organisasjoner og stiftelser du kan ta kontakt med dersom du ønsker å miljøsertifisere ditt arrangement.

<!--[endif]-->

MILJØFYRTÅRN

ReadImage.aspx?DOCID=20&QUALITY=3

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning, med et enkelt program for miljøledelse. Miljøfyrtårn passer for små- og mellomstore bedrifter. Som arrangør kan du under Miljøfyrtårn sertifiseres som "grønt arrangement". På nettsiden finner du oversikt over alle sertifiserte virksomheter og arrangement i Norge. En Miljøfyrtårnsertifisering gjelder for 3 år av gangen.

 www.miljofyrtarn.no

FEE NORWAY

Miljøgodkjent arr-logo

Fee Norway er en ideell stiftelse som tilbyr internasjonale ordninger for miljøsertifisering. Stiftelsen arbeider for bærekraftig utvikling med fokus på miljøopplæring og -informasjon. Fee Norway tilbyr sertifiseringen "Miljøgodkjent arrangement", og denne gjelder for ett arrangement av gangen. Kriteriene for miljøgodkjente arrangement finner du her.

(fee.no) http://fee.no/?pageslug=miljogodkjent-arrangement-5029

 

ISO STANDARD

ISO har siden 2009 jobbet med en egen, internasjonal standard for bærekraftige arrangement - ISO 20121 Event sustainability management system. Standarden er under utarbeidelse og er forventet klar innen juni 2012, i forkant av Sommer-OL i London. Mer om standarden kan du lese her http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=598436