Hvor får jeg hjelp til omlegging

Hvor får jeg hjelp til omlegging?

Vurderer du å legge om driften av din gård til økologisk? I så fall vil du trenge råd og informasjon angående regelverk, økonomi, dyrkning og nettverk. Under har vi listet opp adresser som vil være nyttige.


Landbrukets forsøksringer:

Disse kan foreta en befaring på gården din og vurdere tiltak som er nødvendig for omlegging, ta jordanalyser og komme med konkret, agronomisk hjelp ved omlegging. Gratis Førsteråd (GRF) er et tilbud om en førstehåndsvurdering av mulighetene for omlegging av gården. Oppfølging av gratis førsteråd (O-GRF) gir en tettere oppfølging av problemstillinger under omlegging. Denne krever en egenandel. I tillegg finnes dyrkingsgrupper, prosjekter etc som kan bidra til faglig hjelp underveis. Ta kontakt med din lokale forsøksring. En oversikt finner du på http://www.lfr.no/ eller ved å ringe 64 97 21 00.

Debio:

Debio er instansen som kontrollerer og godkjenner økologisk drift og videreforedling i Norge, etter myndighet gitt av Mattilsynet. For spørsmål angående innmelding i kontrollordningen og regelverk, kontakt dem på tlf 63 86 26 50, e-post kontor@debio.no eller se http://www.debio.no/. Debio har også en generell informasjonspakke beregnet for produsenter som vurderer å legge om.

Kommunens landbrukskontor (Kommunal landbruksforvaltning):

Ditt lokale landbrukskontor i kommunen kan gi deg generell informasjon om tilskuddsordninger og om andre forhold som eventuelt vil berøre driften din. Støtteordninger som omhandler økologisk drift er blant annet omleggingstilskudd, arealtilskudd (for eks. grønngjødsling, grønnsaker, korn til modning) og husdyrtilskudd. Disse skal du søke på gjennom den kommunale landbruksforvaltningen.

Fylkesmannens landbruksavdeling:

Hos fylkesmannen i ditt hjemfylke har de egne handlingsplaner for økologisk landbruk, som kan være verdt å lese. Du skal dessuten få informasjon om tilskuddordninger for økologisk landbruk samt andre tilskuddsordninger innen jordbruket. Fylkesmannens landbruksavdeling har også ofte oversikt over prosjekter som evt kan være aktuell å delta i. For å finne landbruksavdelingen i ditt fylke, se http://www.fylkesmannen.no/.

Oikos - Økologisk Landslag:

Sosialt fellesskap og informasjon om hva som skjer i det økologiske miljøet kan være en viktig del av en omleggingsprosess. Økobevegelsen trenger en organisasjon som arbeider for økologisk landbruk og mat. Medlemsbladene Ren Mat og Grobladet gir nyheter om hva som skjer innen økologi. Oikos har region- og lokallag over hele landet, arrangerer faglige seminarer og skaper sosiale møteplasser mellom bønder, forbrukere og foredlere. En oversikt over region- og lokallag og mer informasjon om Oikos finner du på www.oikos.no eller du kan kontakte dem på tlf. 23 10 96 40 eller e-post info@oikos.no.

Biologisk-dynamisk Forening:

Vurderer du å legge om til Biologisk-dynamisk drift, kontakter du Biologisk-dynamisk Forening ved Erik Evenrud, tlf. 62 53 36 16 eller e-post biodynfo@frisurf.no. De kan gi veiledning spesielt for biologisk-dynamisk drift, dessuten arrangerer de seminarer og studiesirkler.