Giftfritt jordbruk är rätt väg för u-länder

REPLIK | Ekologiskt jordbruk på export, Publicerad: 12 augusti 2009 Det finns inga belägg för påståenden att ekologiskt jordbruk skulle stå i vägen för utvecklingen i u-länder. Tvärtom finns det vetenskapligt stöd för att ett ekologiskt jordbruk ger god avkastning, skriver Kravs vd Lars Nellmer i en replik till Björn Lundgren.

 

 

Björn Lundgren skrev på Brännpunkt i går att det ekologiska jordbruket hotar att göra stor skada om det exporteras till fattiga länder i Afrika. Lundgrens attack är felriktad. Vi behöver samarbeta, nationellt och internationellt, om vi ska nå visionen om ett hållbart jordbruk som mättar världen.

 

Det är belagt i ett antal vetenskapliga artiklar i välrenommerade tidskrifter liksom i rapporter från FAO (FN:s mat- och jordbruksorgan) de senaste åren att en övergång till ekologisk odling i afrikanska länder bland annat ger:

Vi är övertygade om att ekologisk odling kan bidra till hållbar livsmedelsproduktion, i synnerhet genom att hålla gifterna (naturfrämmande bekämpningsmedel) borta från jordbruket. Ett giftfritt jordbruk är bra för miljön, för odlarna och för konsumenterna - både vad gäller Sverige och västvärlden men i synnerhet länder i syd.

 

När 60 procent av till Sverige importerad frukt och grönt innehåller bekämpningsmedel (SLV 2008) ringer varningsklockorna. Därför reagerar vi när broccoli från Thailand har bekämpningsmedelshalter som ligger 332 gånger högre än EU:s gränsvärde och tomater från Egypten bär på tolv olika bekämpningsmedel.

 

Exemplen på kraftigt besprutade livsmedel kommer ofta från utvecklingsländer. Där är det också troligt att många av dem som har arbetat i produktionen har tagit skada av bekämpningen. I Sverige finns noggranna regler för hur kemiska bekämpningsmedel får användas. Lantbrukarna använder till exempel skyddsmask mot farliga medel. Bönder och lantarbetare i fattiga länder som producerar kaffe, bananer och andra produkter för export till de rika länderna saknar däremot ofta skydd.

 

På 70 procent av världens kaffeodlingar används mycket giftiga bekämpningsmedel, även sådana som sedan länge är förbjudna i Europa. Enbart i Costa Rica, rapporteras varje år cirka 700 akuta förgiftningar och ett 30-tal dödsfall bara på grund av ett enskilt bekämpningsmedel: parakvat. I Brasilien, som står för två tredjedelar av världens kaffeproduktion är skadorna från bekämpningsmedel ett av de största hälsoproblemen och drabbar cirka 200 000 människor årligen (SNF 2006). Vanliga skador är brännskador i huden och ögonskador, men exponeringen ger även neurologiska skador och cancer.

Lundgren påstår vidare att ekologisk odling ger dåliga skördar, och att det inte skulle gå att få bra avkastning på magra afrikanska jordar utan konstgödning och bekämpningsmedel. I själva verket finns det inga belägg för sådana påståenden. Tvärtom finns det vetenskapligt stöd för att ett ekologiskt jordbruk ger god avkastning.

 

Under 2007 presenterade amerikanska forskare en sammanställning av närmare 300 studier av ekologisk odling (Renewable Agriculture and Food Systems 22(2) p 86-108). Syftet var att undersöka om ekologisk produktion kan försörja världen med mat. I sitt arbete har forskarna räknat på vad en världsomfattande övergång till ekologisk produktion skulle innebära.

 

I kalkylen tar de hänsyn till att övergången till ekologiska jordbruksmetoder har olika effekter i nord och i syd. Vi får nämligen inte tro att de lägre skördenivåer som är vanliga vid jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion i nord, även gäller i resten av världen.

 

Sammanställningen visar att om allt lantbruk lade om till ekologisk produktion skulle avkastningen sjunka något i den utvecklade världen, men tydligt öka i utvecklingsländerna. Flera av de studier som forskarna tagit del av visade att övergången till ekologiskt jordbruk i länder som Argentina, Kina, Nepal, Etiopien och Mali medfört skördeökningar på allt från 50 till 500 procent.

 

Forskarlagets slutsats är att en global omläggning till ekologisk odling totalt sett skulle ge mer mat än vad som i dag produceras.

Vi ser den ekologiska odlingen som ett nödvändigt vägval. Det är nödvändigt eftersom det nuvarande konventionella jordbruket med sitt bruk av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte är hållbart.

 

Men ännu är vi inte vid målet. KRAV:s regler för ekologisk produktion är under ständig utveckling sedan 1985, med målet att uppnå en uthållig livsmedelsproduktion. Men livsmedelsproduktion är komplicerat och alla goda krafter behöver samverka om vi ska finna optimala metoder för uthållig matproduktion. Den ekologiska produktionen är en av dessa. Vi vet att de ekologiska producenterna genom åren har bidragit till utveckling av system för till exempel biologisk bekämpning av växtsjukdomar och skadedjur, som i dag används i stor skala även bland konventionella producenter.

 

Ekologisk produktion är i dag den enda brukningsform som i större skala bedrivs utan användning av naturfrämmande växtskyddsmedel. För den medvetna människan gäller det att bejaka alla alternativ som på sikt kan bidra till en giftfri miljö och samtidigt producera mat så att alla kan äta sig mätta.

LARS NELLMER

vd för KRAV