NYHETSBREV NR 01/09 FRA OIKOS

NYHETSBREV 06. januar 2009

Vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år!

Seminar om skolehager
Den 30. Januar arrangeres det et seminar om skolehager i Miljøhuset i Grensen 9b i Oslo. Arrangørene ønsker å fokusere på hvorfor og hvordan skolehagen kan bli en viktig del av undervisningen. Seminaret er spesielt beregnet på lærere i grunnskolen og ansatte i SFO, men andre med tilknytning til skolehager er også velkomne.
Seminaret varer fra kl 9-15 og koster 350 kr.
Påmelding til: tore.faller@ude.oslo.kommune.no, Tlf: 22 38 25 20 / 913 18 389
Påmeldingsfrist: 15.januar.

Kilde: Oikos, http://www.skolehage.no/


Forventer ny økovekst i 2009
Flere grunner taler for at norske forbrukere vil øke sin økohandel i 2009, tross usikre tider. Folk handler i volum mat som før og vektleggingen av heles og miljø vil ikke bli mindre. Samtidig får vi også i 2009 flere økologiske produkter ut i butikk og økt konkurranse mellom økologiske merker som "Änglamark" i Coop og "I love Eco" i ICA, som vil bidra til økologisk handelsvekst, sier markedssjef Kersti Mathiassen i Oikos, fellesorganisasjon for økologisk produksjon og forbruk.

Kilde: Oikos


Økologi mot sult i Afrika
En ny FN-rapport anbefaler økologisk landbruk som et redskap til å bekjempe sult i Afrika. UNCTAD har undersøkt 1,6 millioner småbønder i Øst-Afrika som jobber med økologiske metoder og konklusjonen er klar. Utbyttet etter skiftet fra de tradisjonelle metodene steg med opp til 128 % og ca 90 % av bøndene fikk større økonomisk overskudd.

Kilde: http://www.okologi.dk/Nyheder/search-nyhed-detail.asp?Id1=2176  


Oikos har fått nye nettsider
Noen få dager før jul fikk Oikos nye nettsider. Adressen er den samme, men utseende og innhold er blitt oppgradert. Vi håper at dere liker de nye sidene og at det blir enklere for dere å finne informasjonen dere ønsker.

Kilde: http://www.oikos.no/