NYHETSBREV NR 02/10 FRA OIKOS

Nyhetsbrev 15. januar 2010

Doping i grønnsaker

Paprika, jordbær og druer er blant de produktene som erfaringsmessig er mest sprøytet, sier grønnsaksekspert Thomas Holz. Det gjelder spesielt importvarer i vinterstid. Han anbefaler norske forbrukere å velge økologiske varer. I følge hans erfaring fungerer produsentmøtene for grønnsakdyrkere i Tyskland og andre EU-land, i stor grad som planlegging av sprøyting slik at det ikke skal oppdages i dagens kontrollsystem. Sånn sett fungerer dette som doping, en bruker systematisk sprøytemiddel og prøver å ligge foran det som fanges opp av kontrollsystemet.

 

Flere store dagligvarekjeder i Tyskland stiller strengere krav til sprøytemiddelrester enn det som mattilsynsmyndighetene gjør i landet, dermed stiller de også strengere krav enn norske dagligvarekjeder. Oikos oppfordrer nå de norske dagligvarekjedene til å følge samme standard som Tysklands store dagligvarekjeder.

 

Se også artikkel i NRKs FBI her

 

Kilde: Oikos  

 

Utfordrende for økogrønt

Det er ikke bare omsetningen av konvensjonelle grønnsaker som har gått tilbake det siste året, det samme har vært situasjonen for økologiske grønnsaker. Ragnhild Sand Toledo, produktsjef for økologisk frukt og grønt i Bama, sier at omsetningen av økologiske produkter gjennom Bama falt med 20 % i 2009 sammenlignet med 2008.

 

- Med finanskrisespøkelse litt på avstand, tror vi at forbrukerne igjen vil velge mer av de mest miljøvennlige og sunneste produktene, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.

 

Kilde: Oikos


Øko-kunder er gode kunder

Øko-kunder kan være lønnsomme å satse på. Økobarometeret viser at de som har økologisk mat handleposene, har handlet for 42 prosent mer enn de som kun har kjøpt konvensjonell mat.

 

For handelen, som leter etter alternativ til kampen om lavest mulige pris, er dette en god nyhet. Øko-kunder kan være veldig interessante både for kjeder og merkevarer, sier Marcelle Askew i rådgivningsfirmaet Eco Commerce, som har ansvar for undersøkelsen. - De er glade i mat, og selv om de ikke er blinde i forhold til pris, er de også opptatt av andre kvaliteter.

 

Kilde: Oikos


Uholdbart forbud mot fiskemel

- Forbudet mot bruk av fiskemjøl til drøvtyggere i Norge, mangler faglig begrunnelse, sier Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos. EU presser her gjennom et krav grunnet redsel for kugalskap som ikke er relevant for norske forhold.

 

Økologisk husdyrhold blir særlig utsatt fordi alternative proteinkilder er vanskeligere tilgjengelig. Forbudet fører også til at ett lokalt produkt må byttes ut med importert soya.

 

Kilde: Oikos

 

Oikos søker prosjektmedarbeider festival og større arrangement

Oikos søker en prosjektmedarbeider, som skal bidra til å gjennomføre prosjektet "Arrangementsveileding". Personen skal fungere som prosjektmedarbeider, med spesielt ansvar for blant annet utvikling av materiell til bruk på arrangement, kampanjer, stands og kurs/foredrag ved behov. I stillinga vil det også være aktuelt å arbeide med organisasjonsutvikling og medlemsoppfølging.

 

Se full utlysning her

 

Søknadsfrist: 25. januar

 

Les flere nyhetssaker på Oikos