NYHETSBREV NR 03/09 FRA OIKOS

NYHETSBREV 21. januar 2009

Handlingsplan for økologisk landbruk
Regjeringas handlingsplan for økologisk landbruk ble presentert av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, tirsdag formiddag.
- Mye bra, og vi forventer oppfølging fra Regjeringa i jordbruksoppgjøret, sier Reidar Andestad i Oikos.
- Samlet sett gir denne handlingsplanen en mer offensiv strategi for å nå 15%-målet, mener Andestad. Særlig ved at det gis større muligheter for de mest aktive fylkene til å kunne utvikle seg enda mer på øko-området. For det andre er Oikos glad for at det endelig gis en landbrukspolitisk begrunnelse fra Regjeringa for satsinga på økologisk landbruk. Dette har inntil nå manglet.

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10867&wce=dokument


Rapport om miljøvennlige tekstiler
Hvilke tekstiltyper er mest miljøvennlige? Oikos, Naturvernforbundet og ForUM har samarbeidet om en tekstilrapport for å gjøre hverdagen litt lettere for både forbrukere og leverandører, samt gi tips til myndighetene. Vi har blant annet kartlagt hvilke tekstiltyper som er mest miljøvennlige, de ulike typene sertifisering og hvilke kleskjeder og merker som leverer og satser på etikk og miljø (samfunnsansvar).

Kilde: http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=10856&wce=dokument


Økomat for 1 milliard
Milliardgrensa for omsetning av økologisk mat ble brutt i 2008, slik som vi spådde, konstaterer en fornøyd Kersti Mathiassen, markedssjef i Oikos, fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk.
AC Nielsen har kommet med en rapport for 2008 som viser omsetning på 890 millioner av økomat i dagligvarebransjen, hvilket er en vekst på 30 % fra 2007. - Dette er kun tall for dagligvarebutikkene og de tar ikke med omsetning til Godt Brød og en rekke andre virksomheter som omsetter økologisk mat utenfor kjedene, sier Kersti Mathiassen. Ut fra hennes informasjon fra markedet har derfor den økologiske matomsetningen passert 1 milliard i 2008.

Kilde: Oikos