NYHETSBREV NR 03/10 FRA OIKOS

NYHETSBREV 22. januar 2010

Flere økologiske biogassprosjekter

 

Statens landsbruksforvalting arrangerte nettverksmøte om biogass tirsdag 19. januar. Av 20 biogassprosjekter som ble presentert på møtet, var det tre rene økologiske prosjekter.

 

- Det skjer mye innovasjonsarbeid innen biogass og biorest i Norge for tida. Her er det muligheter for økologisk landbruk, men også et stort kunnskapsbehov. I Norge er vi nå i startgropa for å utvikle anlegg og løsninger for biogass og biorest, sier Jon Magne Holten som er fagsjef landbruk i Oikos.

 

 

Kilde: Oikos

 

 

Stor omlegging til økologisk bomull i India

 

NRK Urix kunne 19. januar melde at det er en stor omlegging til økologisk bomull i India, hvor mye av verdens bomull dyrkes.

 

Knapt noen produksjon er så preget av giftbruk som bomullsproduksjonen. Fattige bønder har måttet ta opp kostbare lån for å ha råd til å kjøpe såvare, kunstgjødsel og sprøytemidler. I tillegg til problemer med gjeld, kommer helseproblemer på grunn av sprøytemiddelgift. En rekke indiske småbønder har nå organisert seg mot sprøytemiddelselskapene og går over til økologisk produksjon.

 

Kilde: Oikos / Nrk Urix

 

 

Advarer mot giftig GMO mais

 

Genmodifisering gjør maissorten NK603 motstandsdyktig mot sprøytemiddelet glysofat, men det fører også til at rester av sprøytemiddelet blir i maisen. En undersøkelse fra Forsknings- og informasjonskomiteen for genteknologi (Criigen) og forskermiljøer ved universitetene i Rouen og Caen i Frankrike, konkluderer med at dette kan gi skader på hjerte, nyrer, lever, milt og binyrer hos pattedyr.

 

NK603 er godkjent til brukt i EU. I Norge har Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefalt at maissorten blir tillatt, etter et samarbeid mellom Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning. Mattilsynet benyttet Vitenskapskomiteen for mattrygghet til å utrede den helsemessige risikoen. Saken er nå under vurdering hos Miljøverndepartementet i Norge.

 

Ut fra informasjonen om at GMO-maisen NK 603 har med seg glysofatgift til forbrukerne, må Vitenskapskomiteen for mat sammen med Mattilsynet gjøre en ny vurdering av faren ved denne maisen.  I oppslaget i Nationen kommer det jo fram at Vitenskapskomiteen for matsikkerhet til nå har fått kjennskap til denne analysen, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. Oikos forventer nå at de gir et nytt råd til Miljøverndepartementet i denne saken.

 

Kilde: Nationen